Agenda

Culturele activiteiten

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 569
Deze week 2031
Deze maand 4224
Sinds 10-2008 3045794

Want alzo lief had God de wereld
 

Johannes 3
Johannes 3:16 is één van de meest geciteerde Bijbelgedeelten. Het wordt ook wel het Evangelie in een notendop genoemd: De leer van het Nieuwe Testament wordt in paar zinnen samengevat: Uit liefde voor Zijn schepping stuurt God zijn Zoon naar aarde om de band met de mens te herstellen. Door het geloof in Jezus komen de mensen weer tot God.
Hieronder de tekst in het Nederlands en het Spaans.

 

 

Want alzo lief had God de wereld... Porque tanto amó Dios al mundo .....
Als Ik u van aardse zaken vertel,
en u niet gelooft,
hoe zult u geloven,
als Ik van hemelse zaken zou spreken?
Niemand is opgestegen naar de hemel,
behalve Hij,
die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Mensenzoon,
die in de hemel is.
Zoals Mozes de slang in de woestijn omhooggeheven heeft,
zo ook moet de Mensenzoon
opgeheven worden.
Opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want alzo lief had God de wereld, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven mag hebben.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,
om de wereld te veroordelen,
maar opdat de wereld gered zou worden
door Hem.
Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld,
maar wie niet gelooft,
is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd
in de Naam
van de eniggeboren Zoon van God.
Dit is het oordeel,
dat het licht in de wereld gekomen is,
en de mensen hielden van de duisternis meer dan van licht,
want hun werken waren kwaad.
Want een ieder, die kwaad doet,
haat het licht,
en komt niet tot het licht,
zodat zijn werken
niet ontdekt worden.
Maar wie de waarheid doet,
komt tot het licht,
zodat zijn werken
zichtbaar worden,
dat zij in God gedaan zijn.
Si al deciros cosas de la tierra,
no creéis,
¿cómo vais a creer,
si os digo cosas del cielo?
Nadie ha subido al cielo
sino El
que bajó del cielo,
el Hijo del Hombre.
que estás en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente
en el desierto,
así tiene que ser levantado
el Hijo del Hombre.
Para que todo el que crea en Él
no perezca,
sino que tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él
no perezca,
sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no ha enviado a su Hijo
al mundo,
para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve
por Él.
El que cree en Él,
no es juzgado,
pero el que no cree,
ya está juzgado,
porque no ha creído
en el Nombre
del Hijo único de Dios.
Y el juicio está,
en que vino la luz al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz,
porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra el mal,
aborrece la luz,
y no va a la luz,
para que sus obras
no sean censuradas.
Pero el que obra la verdad,
va a la luz,
para que sus obras
quede de manifiesto
que están hechas según Dios.

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Unas pocas palabras, mientras alguien callase, las del viento en las hojas, mientras beso tus labios.
Een paar woorden, terwijl iemand zweeg, die van de wind in de bladeren, terwijl ik jouw lippen kuste. "
- Vicente Aleixandre -
(1889-1984)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Cursus Spaans
Zelfstudie met begeleiding

NHA
- Levend Spaans voor beginners
- Levend Spaans voor gevorderden
- Gratis studiegids aanvragen

Cursus Spaans
Volledige zelfstudie

NHA
- Latijns-Amerikaans Spaans
- Gratis studiegids aanvragen